Materialvalg i Syningomsegmentet

Vi benytter utsortert laminert furu i våre produkter.

Vi benytter ofte også etter forespørsel hardere materialer i vanneser og på enkelte glasslistdetaljer.