Sykehus og sykehjem

Nordvestvinduet har god og lang erfaring med leveranser til sykehus og sykehjem. Dette er spennende prosjekter der designkompetansen vår blir godt utnyttet. Dette er ofte store prosjekter, og det er mange faktorer som må tas i betraktning. Alt fra beslagløsninger til spesialglass på røntgenavdelinger, klimakontroll og sikkerhetselementer. Vi er en del av prosessen hele veien for å sikre at prosjektet får best mulig løsninger.