Nordvestvinduet idag

Nordvestvinduet AS er en av landets ledende produsenter av vinduer, dører og fasadeelementer. Omsetningen i 2019 var på kr. 121 mill. Bedriften er av de mest innovative i sin bransje med stort fokus på produktutvikling, prosessutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi holder til i moderne lokaler i Almenningen i nærheten av Måløy. Bedriften har også et datterselskap for eksport til Storbritannia som heter Nordvest UK.

Satsingsområder

Volum: Standard volumprodukter til store og små prosjekter.

Individual: Individuelt tilpassede spesialløsninger og «high end» Eksempel: eksklusive materialsorter, limte glasshjørner, fulldybdekarmer, edge-glass mm.

Rehabilitering: Sidehengslede vinduer og dører med og uten kittfals eller kittsprosser for utskifting på eldre boliger eller verneverdige bygg.

NYSKAPENDE

Vi er nyskapende fordi:

 • Vi skreddersyr nye løsninger for kundene
 • Vi setter nye standarder for
  fremtidens miljøkrav
 • Vi har en maskinpark som takler nye
  og kreative produkter

PÅLITELIG

Vi er pålitelige fordi:

 • Vi har all produksjon og spisskompetanse
  i egen fabrikk i Norge
 • Vi har over 60 års ubrutt erfaring med
  leveranser i det tøffe klimaet på Nordvestlandet
 • Vi er en familiebedrift fra Nordfjord som legger
  tradisjonell stolthet i faget

KOMPETANSE

Vi er kompetente fordi:

 • Vi er kreative fagfolk som møter nye utfordring
  med iver, entusiasme og kunnskap
 • Vi kombinerer solid handverk med det nyeste
  innen teknologi
 • Vi har fokus på effektivisering slik at vi kan si
  «ja» til enda flere kunder

TRIVSEL

Vi trives fordi:

 • Vi utvikler alltid noe nytt, spennende
  og faglig inspirerende
 • Vi har god flyt i arbeidet og jobber som
  et samlet team
 • Vi har gjensidig respekt for hverandre og
  alle sine stemmer er like mye verdt

Volum

Vårt desidert største produktområde er moderne volumproduksjon av vinduer og vindusdører til hus, hytter, skoler, barnehager, sykehjem, leilighetsbygg, næringsbygg og så videre.

Også her tilbys spesialtilpasninger og et utvalg av designserier, men denne produksjonen bygger på ferdig programmerte løsninger som er fullautomatiserte. Mye av arbeidet er gjort når ordren er registrert og logistikken er bestemt sammen med kunden. Da trykker vi på knappen og alt overføres til maskinene og trekkes ifra lager. Enkelt, greit og kostnadseffektivt.

Visjon: «Se verden på nytt»

Se verden på nytt er en spenstig visjon, det vet vi.

Men vi ser og åpner muligheter der andre ser begrensninger. Vi erkjenner at ved å si ja til en del løsninger er vi mer attraktive. Vi påtar oss utfordringer både på konstruksjon, produksjon og logistikk som må løses. Nordvestvinduet har en herlig blanding av kreative, skapende, ressurssterke, kunnskapsrike og strukturerte mennesker som sammen takler, og ikke minst liker, utfordringer.

Gjennom å satse på nettopp dette tror vi at vi kan åpne noen øyner, eller vinduer og dører, slik at en virkelig kan se muligheter – og med det «Se verden på nytt».

Miljøprofil

Nordvestvinduet er selvsagt en sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Vi tenker miljø i all vår virksomhet, noe som gjenspeiles i vår produktutvikling og til sist våre produkter.

Vår produksjon er utstyrt med det siste innen miljøvennelig produksjonsutstyr, og tre fjerdedeler av alt energiforbruk kommer fra resirkulering og forbrenning av eget avfall. Vi stiller miljøkrav til avvikling av både intern og ekstern transport, og ser stadig etter nye og bedre løsninger.

Samfunnsansvar

Vi er opptatt av samfunnsansvaret vårt som bedrift. Vi har en tanke om at vi ikke kan bygge bedrift om ikke miljøet rundt er velfungerende og en god plass å være. Arbeidsplassen er der vi tilbringer store deler av vårt daglige liv, og da må trivselen og forståelsen av å være en viktig del for et vitalt arbeidsmiljø være til stede. Vi ønsker at våre utenlandske arbeidere skal integreres i lokalsamfunnet. Vi legger mellom annet til rette for språkopplæring og har kun faste ansettelser i vår bedrift. Vi tror at på den måten blir en også bedre samarbeidspartner overfor både kunder og leverandører.

Oppvekstmiljø er et annet samfunnsansvar vi setter høyt. Vi ønsker å bidra spesielt til at våre nye generasjoner får et godt oppvekstmiljø både når det gjelder utdanning og fritidstilbud. Vi har et meget godt samarbeid med skoler og er en del av samarbeidsprosjektet «skole-næringsliv» i kommunen. Vi har en åpen dør til alle utdanningsinstitusjoner og er en mye besøkt bedrift. Når det gjelder fritidstilbud prøver vi å være en aktiv medspiller inn mot alle fritidstilbud i kommunen vår. Vårt bidrag til en positiv utvikling av miljøet på kloden er spesielt gjennom våre energieffektive produkter og fremstilling av disse.

Historie

Nordvestvinduet AS ble stiftet i 1957. Det begynte som en tradisjonell trevarefabrikk som produserte alt av trevarer, men også solgte byggevarer og hus i en periode. De siste tiårene har Nordvestvinduet perfeksjonert seg på vinduer og tilhørende produkter. Bedriften har alltid vært tidlig ute med med både nye produksjonsmetoder og nye produkter. Vi var en av de første på banen med bruk av data- og cnc-maskiner i produksjonen og fremstår i dag som en av de mest moderne vindusfabrikkene i Europa når det gjelder produkt, produksjonsmetoder og styringssystemer.