Materialvalg i individualsegmentet

Se mulighetene under produktgruppe volum.

I Individualmarkedet strekker vi oss enda lenger både når det gjelder trematerialer og kledninger.

Vår innkjøpsorganisasjon og våre produktutviklere strekker seg langt sammen med selger for å tilfredsstille dine ønsker.