Det er en utfordrende tid vi står i nå som samfunn. Det viktigste nå er å hindre smitte og å sikre liv og helse. Dernest er det å opprettholde god og sikker drift.

Vi har innført mange tiltak for å hindre smitte i tråd med myndighetene sine krav og råd, og våre ansatte gjør en veldig god jobb med å etterleve dette.

Foreløpig har vi normal drift. Vi får våre råvarer inn og vi har normal vareflyt ut. Dette kan endre seg relativt raskt da vi ikke vet omfanget og varigheten på situasjonen. Vi jobber forløpende med risikovurderinger og gjennomfører nødvendige tiltak. Vi vil holde dere oppdatert om vår drift skulle bli påvirket av situasjonen.

Det er nå viktig at vi tar vare på hverandre så kommer vi gjennom dette sammen.

Med vennlig hilsen
Rune Sætren
Adm. dir / Managing Director
Nordvestvinduet AS