Bygg Reis Deg – Lillestrøm, 16. – 19. oktober 2019